Menu

facebook1twitter1

A+ A A-

Ιταμή απάντηση σε αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Μονάχου

Mε ένα διαβιβαστικό τεσσάρων μόλις σειρών, σε απαράδεκτο ύφος, ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου της Αθήνας, απαντά αρνητικά σε δύο αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής της Εισαγγελίας του Μονάχου Ι, αναφορικά με τη γνωστή υπόθεση των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ.
Η υπόθεση αφορά στη σύμβαση αγοράς 170 αρμάτων μάχης Leo-2Hel, ύψους 1,7 δις €, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003 μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της γερμανικής εταιρίας Krauss Maffei-Wegma (KMW).
Μετά από δημοσιεύματα στον εγχώριο και διεθνή τύπο και καταγγελίες στη Ελληνική Βουλή για μίζες και ύποπτες συναλλαγές, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, αρχικά στον Εισαγγελέα κ. Ασπρογέρακα και στη συνέχεια στον κ. Παναγιώτη Αθανασίου.

Το Απρίλιο του 2005 ο κ. Αθανασίου ολοκληρώνει την έρευνά του και προτείνει να τεθεί στο αρχείο το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στη νομιμότητα της σύμβασης, κρίνοντας ότι δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες και συνεπώς ευθύνες σε όσους ενεπλάκησαν σε αυτή. Άσκησε όμως δίωξη για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων σε βάρος των νόιμιμων εκπροσώπων της υπεράκτιας εταιρίας Evanston Grup Ltd, με έδρα τις Παρθένους Νήσους.
Η Evanston η οποία δεν εμφανίζεται στη σύμβαση αγοράς των αρμάτων μάχης, δύο μήνες πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας από τοΥΠΕΘΑ, συνάπτει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας, με την International Barter & Offset Service Corporation (Ibos). Η σύμβαση αυτή συναρτάται ευθέως με τον διαγωνισμό του ΥΠΕΘΑ για την προμήθεια των Leopard. H Ibos με έδρα το Μονακό, που σύμφωνα με τη συμφωνία «είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της KMW, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Evanston Grup Ltd, με έδρα τις Παρθένους Νήσους, προμήθεια της τάξεως του 3% της καθαρής αξίας των προϊόντων που θα παραδώσει η KMW, εάν υπογραφεί η σύμβαση με το ελληνικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με την παράδοση των Leopard – 2Hel». Πρόκειται για προμήθεια περίπου 50 εκ. ευρώ.
Εντωμεταξύ, παράλληλη έρευνα έχει διατάξει και η Εισαγγελία του Μονάχου για την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών κατά την πώληση των αρμάτων μάχης από την KMW.
Στα πλαίσια της έρευνάς της στις 6/10/2004, υποβάλλει και μάλιστα σε επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, αίτημα Δικαστικής Συνδρομής προς το Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως προκύπτει από το βιβλίο κίνησης δικογραφιών Ξένων Αρχών του τμήματος Βουλευμάτων, χρεώθηκε με αριθ. πρωτ. 1393/16/11/2004 στην 17η Τακτική Ανακρίτρια Αθηνών.
Το πλήρες κείμενο του αιτήματος με αριθμό υποθέσεως 562 ΑR6/7291/04/hn, έχει επί λέξει ως εξής:
«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι!
Η Εισαγγελία Μονάχου Ι πραγματοποιεί υπό τον προαναφερθέντα αριθμό υποθέσεως, προανακριτική διαδικασία προς διερεύνηση του ερωτήματος, εάν για την υπόθεση, σε σχέση με την πώληση αρμάτων μάσχης στην Ελλάδα μέσω της εταιρίας Κράους-Μαφάι-Βέγκμαν υπλοποιήθηκαν ποινικές πράξεις, υπάρχουν επαρκή πραγματικά στοιχεία στηρίξεως.
Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία ευρίσκονται στη διάθεσή μας, πρέπει στην Εισαγγελία στην Αθήνα να πραγματοποιούντυαι εξακριβώσεις. Για αυτόν τον λόγο σας [παρακαλώ για τις εξής πληροφορίες:
1. Έχει αρχίσει η Εισαγγελία Αθηνών λόγω υποψίας ποινικών πράξεων σε σχέση με την πώληση αρμάτων μάχης μια προανακριτική διαδικασία; Με βάση ποιών πραγματικών στοιχείων βλέπει η Εισαγγελία Αθηνών μια υποψία ποινικών πράξεων; Ποιες ανακρίσεις έχει πραγματοποιήσει η Εισαγγελία Αθηνών;
2. Έχει η Εισαγγελία Αθηνών πληροφορίες για τις εταιρίες International Barter & Offset Service Corpotation (Ibos καιi Evantson Grup Lt, (Έδρα υποκαταστημάτων, υπεύθυνα πρόσωπα τραπεζικοί λογαριασμοί);
3. Έχει η Εισαγγελία Αθηνών πληροφορίες για τυχών πληρωμές μέσω της εταιρείας Κράους-Μαφάι-Βέγκμαν σε σχέση με την προαναφερθείσα συναλλαγή αρμάτων μάχης; Σε ποιούς τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν φθάσει τέτοιες πληρωμές; Ποιοί συνεργάτες της εταιρείας Κράους-Μαφάι-Βέγκμαν είναι υπολογίσιμοι ως υπεύθυνοι για τέτοιες πληρωμές;
Θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων, εάν θα μπορούσατε να μας διαθέσετε φωτοαντίγραφα των πρωτοκόλλων ανάκρισης και υπηρεσιακές πληροφορίες από την διαδικασία σας».
Το αίτημα των γερμανών εισαγγελέων, φέρεται να απαντήθηκε, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1331/ 20/11/07 έγγραφο του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος στις 9/2/2005, ενώ με το 2006/4/12/2007 αντίστοιχο έγγραφο του 19ου ΄Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος στις 9/2/2007. Ανεξάρτητα αν το αίτημά τους απαντήθηκε το 2005 ή το 2007, επειδή προφανώς δεν πήραν ικανοποιητική απάντηση, οι Γερμανοί Εισαγγελείς, επανέρχονται εκ νέου με δύο ακόμη συμπληρωματικά αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής με ημερομηνίες 9/3/2007 και 1.8/2007 αντίστοιχα.
Αν και την υπόθεση χειρίζεται το 17ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα, τα αιτήματα αυτά χρεώνονται, το μεν ένα στο 19ο, το δε άλλο στο 23ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα.
Μετά από περιπλάνηση μηνών εδέησε κάποτε, να φθάσει το αίτημα στο αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, το οποίο απαντά ως εξής στον Πρόεδρο του Τριμελούς Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών:
Σας διαβιβάζουμε τις υπ΄αριθμ.6121/16.5.2007 και 13300/7/11/2007 παραγγελίες σας ανεκτέλεστες, καθώς δεν ήταν δυνατή η διενέργεια των σ΄αυτές παραγγελόμενων από την Εσαγγελία του Μονάχου πράξεων, διότι αφενός στις ως άνω παραγγελίες δεν αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της ενδιαφέρουσας την αιτούμενη τη δικαστική συνδρομή Εισαγγελία και αφετέρου δεν τηρούνται στην υπηρεσία μας αρχεία υποθέσεων, ώστε να ήταν δυνατός ο προσδιορισμός αυτής (υπόθεσης) από πλευράς μας.
Με βάση την απάντηση της 17ης ανακρίτριας, συντάσσει και εκείνος με τη σειρά του τη δική του απάντηση προς την αιτούσα τη δικαστική συνδρομή αλλοδαπή εισαγγελική Αρχή, με το εξής απαράδεκτο και προσβλητικό κείμενο των 30 λέξεων:
«Σας επιστρέφουμε τα από 9/3/2007 και 1/8/2007 με αριθμό 562 ΑR6 7291/04/hn έγγραφά σας με αίτημα Δικαστικής Συνδρομής, ανεκτέλεστα, προκειμένου να λάβετε γνώση και αν επιθυμείτε να επανέλθετε με περισσότερα στοιχεία».
Το έγγραφο αυτό φέρει ημερομηνία 16 Ιανουαρίου και πρωτοκολήθηκε στην Εισαγγελία του Μονάχου Ι στις 6 Φεβρουαρίου 2008.
Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής απευθύνονται από Εισαγγελία σε Εισαγγελία., κατά συνέπεια αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Εισαγγελέας κ. Αθανασίου, ο οποίος έχει ασκήσει και την ποινική δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση και εκ καθήκοντος πρέπει να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται.
Συνεχίζονται οι έρευνες ή έχει πάρει και αυτή την άγουσα για το αρχείο;
Στη Γερμανία πάντως, όπως δήλωσε στον ΚτΕ, ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Μονάχου Ι, κ. Anton Winkler, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Πολιτικη

Οικονομια

Ελλαδα

Δικαιοσυνη

logo